Euthopia.org

Înființată în anul 2016, Asociația Euthopia, este o organizație neguvernamentală română de drept privat, care își propune să promoveze cercetarea socială ca bază pentru elaborarea de politici publice, proiecte, programe și inițiative private.

Scopul Asociației Euthopia:
Prin intermediul cercetării sociale, să contribuie la crearea unei societăţi coezive, prospere, activă social, economic şi politic, cu un nivel ridicat de responsabilitate individuală şi colectivă, cu un nivel ridicat de calitate a vieții și oportunităţi pentru toţi, indiferent de statutul social, cetățenie, apartenență etnică sau religioasă, vârsta cronologică etc.

Galerie imagini: